We geven vijf exemplaren weg van het boek Teamability

Redactie 29 Jun 2019 Entertainment

Hoe ontwikkel je extreem gemotiveerde teams? Kijk naar de commando’s. Zij moeten in extreme condities het hoofd koel kouden. Hun besluitvaardigheid en aanpassingsvermogen in stressvolle en veranderlijke situaties is groot en leerzaam. In zijn boek Teamability vertaalt Roderick Göttgens de werkwijze van het Korps Commandotroepen naar de dagelijkse realiteit op de werkvloer. Het boek verscheen afgelopen woensdag. Wij delen een fragment uit het boek om je een inzicht te geven.

Teamwork in optima forma

Het boek begint bewust met een waar gebeurd operatieverhaal van het Korps Commandotroepen: ‘Puma & Tiger’. Een bijzonder verhaal van een commando die ten tijde van de operatie als ploegleider een van de commandoploegen aanstuurde. Wat het extra bijzonder maakt, is dat er in de regel niet zo veel ver­halen naar buiten komen over de missies en operaties die het Korps Commandotroepen uitvoert. En dat is misschien maar goed ook: het wel­slagen van die missies en operaties hangt voor een belangrijk gedeelte af van de vraag in hoeverre ze in de schaduw uitgevoerd kunnen worden. Speed, Action & Surprise.

Maar tegelijkertijd: dit soort operatieverhalen bevatten een schat aan waardevolle lessen. Lessen die te maken hebben met vragen als ‘hoe ga je met onbekendheid om?’ en ‘hoe kun je je flexibel en wendbaar opstel­len?’. Het laat zien waartoe gewone mensen in staat zijn als ‘alles’ klopt. Waarom is dat? Als buitenstaander zie ik een duidelijk patroon:

Waarom?

Het begint met een hele duidelijke beantwoording van de waarom vraag. De eenheid van het Korps Commandotroepen werd als onderdeel van een grotere troepenmacht op een missie gestuurd naar een land waar het op allerlei gebieden zeer onstabiel was. Hun primaire taak was om stabiliteit te brengen en te houden.

Het waarom van de missie, het grotere geheel, was duidelijk: stabiliteit. Nut en noodzaak van bijbehorende operaties was daar­mee ook duidelijk. De beantwoording van deze zingevingsvraag is voor een team belangrijk om de motivatie te vinden om tot het uiterste te en te bepalen wat er moet gebeuren.

Hoge mate van vertrouwen

Op alle niveaus in de organisatie van dergelijke operaties heerst een abso­luut vertrouwen in elkaar. Het vormt de kern van de samenwerking en daarmee het succes.

Binnen het totale team heerste een hoge mate van vertrouwen dat elk individu en elk subteam zijn taak of taken naar behoren zou uitvoeren. Ten gunste van de operatie, ten gunste van het hele team, ten gunste van de subteams, ten gunste van zichzelf. In die volgorde!

Aan dit vertrouwen werd constant gewerkt. Na het verkrijgen van de opdracht begon de planning en het oefenen en verder fijn slijpen van niet alleen het plan, maar ook van ieders taak met bijbehorende skills. De commando’s trainden actief met elkaar. Ze konden fouten maken om zo met elkaar te zien waar het plan verder aangescherpt diende te worden. Ze leerden van elkaar, maar ze leerden ook elkaars sterke en minder sterke kanten kennen. Ook dat gaf het vertrouwen dat de juiste man op de juiste plek op het juiste moment aanwezig zou zijn en zijn taak zou kunnen uitvoeren.

De wil om te slagen

Het worden van een commando is een heel bewuste keuze. De wil om in dit beroep succesvol te zijn, is in elk teamlid al aanwezig. Bij operaties als deze is er ook het besef dat het succes niet kan afhangen van één persoon. Het is een team-effort, een bundeling van individu­ele krachten tot een collectief. Een eenheid, met een gemeenschappelijk doel. Een eenheid waarvan de teamleden weten dat als ze de krachten optimaal op elkaar afstemmen, ze het onwaarschijnlijke realiteit kunnen laten worden. Dat besef geeft een boost om in the heat of the moment je niet te laten tegenhouden door onverwachte zaken.

Vergeet hierbij ook niet de persoonlijke motivatie die de commando’s voelden. Ze hebben gekozen voor dit beroep en daar horen ook dit soort operaties bij. Nog los van het ‘waarom’, ze wíllen dit type werk doen. Ook dat motiveert enorm.

De basis op orde

Een operatie succesvol uitvoeren kan niet als er geen goede voorberei­ding aan vooraf gaat. Alle betrokken partijen moeten weten wat op welk moment van wie verwacht wordt. Een team kan geen high perfor­mance team zijn als die basis niet op orde is.

De commandoploegen kregen, binnen de grenzen van de tijd, alle moge­lijkheden om zich te bekwamen in de uitvoering van deze operatie. Door de basisopleiding en training van elk individueel teamlid waren de Stan­dard Operating Procedures (SOP’s) al bekend. Bij operaties als deze krijgt de ploeg de ruimte om een plan te bedenken, waarbinnen de teamleden gebruikmaken van die SOP’s. Wanneer schiet je wel, wanneer niet? Hoe handel je in specifieke situaties? Kunnen die situaties zich ook daad­werkelijk voordoen?

Focus op die kern

Commandoteams focussen zich op waar het in de kern bij teamwork om gaat: de interactie en samenwerking tussen teamleden. De wijze waarop teamleden al hun kennis, kunde en ervaring inzetten en op elkaar afstemmen ten behoeve van een gemeenschap­pelijk doel. In de wetenschap dat die wijze wordt beïnvloed door allerlei factoren die niet los van elkaar staan.

En daar zit een uiterst delicate balans tussen, die bij veel organisaties is scheefgegroeid. Het gedeelte waarin het draait om de interactie en samenwerking tus­sen teamleden, blijft vaak onderbelicht. Ook dat is verklaarbaar, want dat is een stuk minder grijpbaar. Maar niets is belangrijker dan het samenspel tussen kennis en vaardigheden van de mensen in een team. En dat is precies wat commando’s elke dag trainen tijdens oefeningen en tijdens operaties.

Daarom draait Teamability om het vinden, bouwen en onderhouden van die constant veranderende balans. Het is het samenspel tussen de mannen en vrouwen in de teams dat ervoor zorgt dat teams om kunnen gaan met de druk en met de stress. Dat ze een beslissing durven te nemen en hiernaar handelen. Dat ze operaties tot een succes weten te maken, ongeacht situatie, context of uitdaging. Het zijn de mensen, van vlees en bloed, die het verschil maken. Zet die centraal en elk team kan binnen zijn eigen vakgebied een high performance team worden, net zoals het Korps Commandotroepen dat doet op het gebied van militaire operaties. Zet de mens centraal en elk team kan beschikken over Special Forces.

Teamability van Roderick Göttgens is verschenen vandaag bij Uitgeverij Thema (€ 24,95). 

Over de auteur

Roderick Göttgens heeft 15 jaar ervaring met het creëren van High Performance Teams en – Organisaties in diverse branches. Binnen zijn bedrijf TeamForge werkt hij als coach voor bedrijven als DICTU, Nederlandse Orde van Advocaten, Fugro, Sociale Verzekeringsbank, TUI en AkzoNobel. Daarnaast spreekt Roderick regelmatig als keynote speaker op bedrijfsevenementen en congressen.

Win het boek Teamability

We geven 5 exemplaren weg van het boek Teamability van Roderick Göttgens! Tag in de comments op Facebook degene met wie jij een goed team vormt in het leven. Wij kiezen vervolgens 5 winnaars. Succes!

Reageer op artikel:
We geven vijf exemplaren weg van het boek Teamability
Sluiten