Privacy policy

FHM.nl is een online magazine waarbij je samen met andere FHM’ers geïnspireerd wordt door alle nieuws en trends binnen over alles wat mannen interesseert. Met je informatie gaan wij vertrouwelijk om. De privacy voorwaarden zoals hier genoemd zijn van toepassing op alle bezoekers van FHM.nl.
WEBSTATISTIEKEN
Voor het analyseren van de bezoekersgedragingen maakt fhm.nl gebruik van Google Analytics. Hiermee worden geen privacygevoelige gegevens opgeslagen. fhm.nl gebruikt deze statistieken enkel om de bezoekersaantallen bij te houden, de juiste marketing in te kunnen zetten en de website gebruiksvriendelijker te maken.
COOKIES
Cookies zijn kleine beetjes informatie die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Een cookie bevat je IP-adres en geen naam of adresgegevens. Met behulp van de cookie kan fhm.nl je gebruikersnaam en wachtwoord onthouden mits dit is aangevinkt bij het inloggedeelte. Tevens worden de cookies bijvoorbeeld gebruikt om de advertenties daar waar nodig niet voortdurend weer te geven als je de site bezoekt. In je browser kun je cookies uitschakelen en bestaat de kans dat je bepaalde onderdelen van fhm.nl niet of niet optimaal kunt gebruiken. Zorg ervoor dat je op openbare computers je profielgegevens niet opslaat.
GEBRUIKERSGEGEVENS
fhm.nl gebruikt jouw informatie om beter op je wensen en behoeften in te spelen. Wij doen ons uiterste beste om je zo relevant mogelijke advertenties te laten zien en gebruiken hiervoor naast je profielinformatie ook de hierboven genoemde cookies en/of je IP adres waar dit nodig blijkt. Indien je ingelogd bent kan fhm.nl geanonimiseerd en op basis van je gebruikersnaam aangeven dat je online bent. Je profiel is zichtbaar voor anderen, maar is voor je voor- en achternaam in je profiel af te schermen voor de zoekmachine van Google. Alleen als je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, kan fhm.nl je een e-mail van een derde partij sturen zodat je gratis leuke aanbiedingen en kortingen van partners van fhm.nl kunt ontvangen. Je kunt je altijd voor de nieuwsbrief afmelden, dit kan door te klikken op de link ‘afmelden’ in de nieuwsbrief. fhm.nl verstrekt voor het overige alleen jouw gegevens aan derden indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is.
GRENSOVERSCHRIJDENDE ACTIVITEITEN
Om technische en operationele redenen kan het zijn dat je gegevens nodig zijn voor de buitenlandse activiteiten van fhm.nl, voor adverteerdercampagnes die via het buitenland lopen of voor servers die in het buitenland draaien. Ook in dat geval zullen wij met de uiterste zorgvuldigheid met je gegevens omgaan en ons zo veel als mogelijk houden aan de Nederlandse privacyregels. Mocht dit echt onmogelijk zijn dan stem je er mee in dat fhm.nl je gegevens hiervoor gebruikt.
UITSLUITING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
fhm.nl is niet verantwoordelijk voor de externe bestemmingspagina’s van geplaatste links en producten op de sites en elke andere link die naar een niet fhm.nl domein gaat. Wel doet fhm.nl alles wat in haar vermogen ligt om de kwaliteit van externe link zoveel als mogelijk te waarborgen.
WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Het kan voorkomen dat er artikelen wijzigen in deze privacyverklaring. Wij wijzen erop dat je daarom regelmatig deze pagina dient te bekijken om hiervan op de hoogte te blijven.
OPT-IN TEKST
Ja, ik ontvang graag relevante aanbiedingen en voordelen per e-mail die mij gestuurd worden uit naam van FHM gemiddeld 2x per maand – bijv. automotive, retail, opleidingen, financiële dienstverlening, kranten en tijdschriften en ga akkoord met de privacy voorwaarden.
PRIVACY STATEMENT
Persoonsgegevens die worden verwerkt
Daarnaast worden gegevens opgeslagen die betrekking hebben op e-mail marketing. Dit betreft gegevens met betrekking tot het versturen, openen en klikken van e-mails.
Doeleinden verwerking
Om u gericht aanbiedingen te doen waarbij in een (partner) e-mail, Facebook of op een website een advertentie wordt getoond van een product waarvan wij op basis van verwerkte gegevens vermoeden dat u daar interesse in hebt.