Welke online casino’s gaan een licentie krijgen?

Redactie 5 mrt 2019 Entertainment

Op 19 februari 2019 heeft de Eerste Kamer voor de nieuwe Wet kansspelen op afstand gestemd. Hierdoor mogen zowel binnen- als buitenlandse aanbieders van online kansspelen voortaan hun aanbod aan gokspellen in Nederland aanbieden, mits zij daarvoor een vergunning kunnen verkrijgen. Deze vergunning kan verkregen worden nadat een uitgebreide screening door de Kansspelautoriteit kan worden doorstaan. Er heerste wel verdeeldheid onder de coalitie, want het CDA en de Christenunie stemden als coalitiepartners beiden tegen de motie.

Meerdere moties

Tijdens de stemming, waar weken eerder al een aantal debatten over werden gehouden, kwamen een zestal moties aan bod naast de stemming over de nieuwe Wet kansspelen. De eerste motie werd ingediend door senator Gerkens van de SP en had te maken met de lengte van de voorgestelde afkoelperiode voor aanbieders die al illegale online casino’s aanboden aan consumenten in Nederland. Gerkens stelde een afkoelperiode van vijf jaar voor, maar deze motie werd verworpen. Een volgende motie van senator Postema van de PvdA, voor een afkoelperiode van twee jaar, werd wel aangenomen. Tijdens deze periode mogen aanbieders van illegale casino’s hun aanbod niet aanbieden aan de Nederlandse consument en mogen ze tevens geen vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit.

De derde motie had te maken met online reclames voor online casino’s. Deze motie, ingediend door senator Van Dijk van de SGP, verzocht de Eerste Kamer om een verbod op online gok gerelateerde reclames te overwegen. Met een meerderheid werd voor deze motie gestemd. Senator Strik van GroenLinks diende vervolgens een motie voor een algeheel verbod op gokreclames, ook voor aanbieders die een vergunning hebben. Deze motie werd verworpen. Wel werd een motie aangenomen waardoor maatregelen worden genomen om jongeren te weren van online casino’s. Tot slot wordt de Kamer geïnformeerd over de criteria die gehanteerd worden bij het blokkeren van sommige online casino’s.

Afkoelperiode van twee jaar

Zoals al eerder werd aangestipt, geldt voor sommige aanbieders een afkoelperiode van twee jaar. Deze afkoelperiode is ingesteld voor aanbieders die online casino’s in Nederland aanboden terwijl nog niet voor de nieuwe Wet kansspelen op afstand was gestemd. Deze aanbieders boden hun diensten dus illegaal aan, waarvoor de afkoelperiode als een soort straf dient. Tijdens deze afkoelperiode mogen de aanbieders hun diensten niet aanbieden en mogen zij tevens geen vergunning aanvragen bij de Kansspelautoriteit. Deze afkoelperiode geldt voor elke aanbieder die in het verleden de regels heeft overtreden, zij mogen dus voorlopig als online casino geen licentie verkrijgen. Na deze afkoelperiode mogen zij weer een vergunning aanvragen.

Online casino’s van bekende aanbieders?

Nu dat de nieuwe Wet kansspelen op afstand is aangenomen, kun je er op rekenen dat bekende (offline) casino’s in zullen spellen op deze wet door voortaan tevens online diensten aan te bieden aan hun klanten. Zo is van Holland Casino al bekend dat zij plannen hebben om online casino’s te openen. Er gaan ook geruchten dan William Hill en Betsson van plan zijn om online casino’s in Nederland te openen, maar of dit er ook echt van gaat komen is nog maar de vraag.

Immers heeft het moederbedrijf, WHG Limited, een boete van €300.000,- gekregen van de Kansspelautoriteit. Deze boete heeft het moederbedrijf van onder meer William Hill gekregen vanwege de kansspelen die middels de website aan Nederlandse consumenten werden aangeboden. Dit was toentertijd nog illegaal, wat nu het verkrijgen van een vergunning voor een online casino zal bemoeilijken. Immers zul je, om een licentie van de Kansspelautoriteit te kunnen ontvangen, een strikte screening moeten ondergaan. Eén van de facetten waarop een aanbieder beoordeeld wordt is betrouwbaarheid. Als je in het verleden boetes hebt gekregen, is het mogelijk dat dit de kans op een licentie voor een online casino verkleint. Het is tevens mogelijk dat WHG Limited zich eerst moet houden aan de afkoelperiode van twee jaar voordat een licentie aangevraagd kan worden.

Hier zullen Nederlandse casino’s minder snel last van hebben. Het bekendste casinomerk van Nederland, Holland Casino, heeft een goed imago en zal dan ook zonder problemen online casino’s kunnen openen. Ook kleinere aanbieders, bijvoorbeeld Jack’s Casino, zullen weinig tot geen problemen hebben om een licentie voor een online casino bij de Kansspelautoriteit te verkrijgen. Het zijn vooral de buitenlandse namen en bedrijven met boetes in het verleden, zoals William Hill, waarvoor het verkrijgen van een vergunning een uitdaging zal zijn. Het is dus nog afwachten welke online casino’s allemaal een licentie gaan krijgen van de Kansspelautoriteit.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een licentie

Als casino zul je niet zomaar een vergunning kunnen scoren bij de Kansspelautoriteit, je zult aan enkele voorwaarden moeten voldoen. Zoals eerder werd vermeld, is er voor de motie tegen gok gerelateerde reclames gestemd. Alhoewel nog niet duidelijk is hoe deze precies uitgevoerd zal worden, is dit wel iets om rekening mee te houden. Ten tweede mogen jongeren niet gokken en wordt er van aanbieders verwacht dat dit strikt gehandhaafd wordt. Zo zullen gebruikers van gokwebsites hun BSN-nummer in moeten voeren, om zo hun leeftijd te controleren. Op deze manier zal tevens gecheckt worden of iemand in het gokverslavingsregister terug te vinden is. Wanneer dit het geval is, zal de persoon zich niet kunnen registreren op de website.

Er zijn nog meer maatregelen die dienen ter preventie van een gokverslaving onder de gebruikers van online casino’s. Zo worden de profielen, die verplicht zijn voor elke user van een online casino, continu gemonitord en gecheckt. Opvallend gedrag wordt uitgelicht en kan leiden tot een verwijdering van de site wanneer verslavingsverschijnselen waar te nemen zijn. Ook is er een limiet ingesteld qua de hoeveelheden die je kunt inzetten bij de kansspelen. Dit gekoppeld aan het register voor gokverslaafden moet een hoop problemen voorkomen.

Daarnaast zullen aanbieders van online casino’s een deel van hun omzet moeten storten in een verslavingsfonds. Dit is inmiddels de norm voor offline casino’s en ook voor online casino’s zal dit een verplichting zijn. Voor aanbieders zoals bijvoorbeeld Holland Casino houdt dit in dat ze naast hun omzet van offline casino’s ook een gedeelte van de omzet van online casino’s hiervoor dienen te reserveren. Het is een extra preventiemaatregel om gokverslavingen te voorkomen.

Reageer op artikel:
Welke online casino’s gaan een licentie krijgen?
Sluiten