Het DMC World DJ Championship is de grootste online DJ-competitie in de wereld, waar elke DJ uit elk land ter wereld aan mee mag doen. Dat DJ’en meer is dan alleen op play drukken, bewijst de Canadees DJ Vekked wel. Met zijn onnavolgbare scratchskills toont hij zich een draaitafeltovenaar die barst van de klasse.